13. OBČESTVO – mašna znamenja

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 9.55 uri / Špela Kert Pust /

Beseda občestvo prihaja od glagola občevati. Občevanje pomeni biti v zvezi, pomeni izmenjavanje med »jaz« in »drugimi«. Rezultat tega prizadevanja je občestvo. Občevanje in občestvo pripadata bistvu človeka. »Jaz« ima na vse strani vrata. Od njega vodijo na vse strani pota k »drugemu«. Ko drug drugega želimo razumeti, ko se drug na drugega obračamo z besedami, sprejemamo tudi njegove odgovore in nasprotno z življenjem »drugega« svoje življenje.

Na tak način moremo stopiti tudi v občestvo z Bogom. Bog je v bistvu tudi občestvo: Oče, Sin in Sveti Duh. Božja podoba se najbolj konkretno lahko udejanja v občestvu vernikov. Ti so najbolj prepoznavni, če gojijo in živijo medsebojno ljubezen. Ta se na zunaj kaže v pripadnosti posameznika skupnosti. V njegovi skrbi za skupno dobro, v njegovi pripravljenosti služiti. Močnejša ko je ta zavest v posamezniku, bolj se krepi moč občestva.

V skrivnosti občestva je združena zmagoslavna Cerkev v nebesih, trpeča v vicah in potujoča na zemlji.


Več sv. znamenj >>