18. HVALOSPEV- mašna znamenja

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 9.55 uri / Andrej Trost /

Hvalospev je bogoslužna pesem v kateri se zahvaljujemo za Božjo dobroto in milost, ki nam jo daje po Jezusu Kristusu. Hvalnica je navdušen odgovor Božjemu razodetju in njegovemu odrešilnemu delovanju.

Evharistični hvalospev je molitev namenjena zahvaljevanju in čaščenju Jezusa med sveto mašo. Na začetku evharističnega obreda nas duhovnik pozdravi z besedami: “Gospod z vami”, kar pomeni Gospod je tu. Z vzklikom “Kvišku srca” nas povabi, da dvignemo svoje misli od vsega posvetnega in pogledamo proti večnosti. To potrdimo z odgovorom “Imamo jih pri Gospodu”. Nato duhovnik razloži zakaj se zahvaljujemo v skladu s praznikom ali časom cerkvenega leta.

Na koncu hvalospeva nas povabi, da na velika Božja dela odgovorimo s pesmijo “Svet, svet, svet…” in se pri tem pridružimo angelom v nebesih. Prvi del pesmi je iz knjige preroka Izaija, ki je imel videnje angelov v svetišču, ko so slavili Boga. Bog je Sveti Izraelov, edini in drugačen od vsega kar obstaja. Svetost je način obstoja Boga. Pri srečanju s svetostjo imamo izkušnjo lastne majhnosti in grešnosti. Bog, ki je nedostopen, je hkrati blizu človeku in želi biti njegov prijatelj.

Vrstica “polna so nebesa in zemlja tvoje slave” govori, da je Bog prisoten v nebesih in na zemlji, je stvarnik in odrešenik in vsi ljudje naj spoznajo in priznajo njegovo slavo. Nato pojemo “hozana na višavah”. Hozana pomeni poveličevanje, slavljenje. Nadaljujemo z vrstico iz Psalma 118, “blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem”.

Bog iz nedoumljive ljubezni do nas žrtvuje Sina. V pesmi “Svet, svet, svet…” priznavamo in se zahvaljujemo Bogu za vsa njegova dela odrešenja. Celoten hvalospev je najvišja oblika čaščenja Boga in pomeni: Popoln si naš dobrotnik. Kar pri evharistiji obhajamo v besedi in znamenjih, je predokus prihodnjega veličastva.


Več sv. znamenj >>