2. ADVENTNA NEDELJA

Maša, župnik Tone Kompare

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12)

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«

PRIDIGA:

/ Iz 11,1-10 /
Prerok postopno napoveduje prihod novega, odrešilnega kralja. Prišel bo v zemeljski podobi. Zato govori najprej o  spočetju, nato o rojstvu in vsebino njegove osebnosti: da bo dete, sin, oblast, čudoviti svetovalec, močni Bog, Oče na veke, knez miru. Jezus je to napoved povsem upravičil. Njegov prihod bo dokončen. Naznanjajo ga tri stvari: imel bo polnost Gospodovega Duha, ki usposablja za ločujočo sodbo v prid nemočnim in ubogim proti nasilnežem in krivcem. Vzpostavil bo nadzemski mir, ki bo preobrazil vse človeštvo. Ta Duh se bo razlil čez ves svet, kakor vode nad gladino.

V današnjem odlomku prerok razlaga, od kod izvira njegov rod in kakšne lastnosti bo imel. Na njem bo počival Duh Gospodov. Našteva sedem darov. Poglavitni lastnosti njegovega vladanja pa bosta mir in pravičnost. Gledal bo na pravico neznatnih in ubogih. Ne bo gledal na osebo. Pravično bo sodil. Kazen bo pod njegovim vodstvom zadela le krivičnike, nasilneže, hudobneže. Takrat bodo nastopili novi časi. Človek bo živel v miru in povezan z naravo. Obnovljeno bo stanje prvega raja. Samo spolnjevanje Gospodove volje more prinesti vsemu svetu zaželeni mir.

/ Rim 15 ,4-9 /
Plamen ljubezni, ki ga prinaša nosilec Duha, bo udaril prek Izraela in zajel ves svet. V ljubezni izvoljeni Judje in dotlej neizvoljeni pogani bodo dosegli edinost. Pavel od obojih zahteva, da sprejmejo drug drugega, kakor je tudi Kristus nas sprejel v slavo Stvarnika, ki je po Sinu vse ustvaril. Narodi in posamezniki naj poiščejo »Mladiko iz Jesejeve korenine«, da jih bo napolnil z duhom Boga, v čigar miru »ne bodo storili nič zlega«.

/ Mt 3, 1-12 /
Puščava je kraj Božje bližine. Postala je tudi kraj odrešenja. Oznanilo pri vseh oznanjevalcih je podobno: Janez Krstnik, Jezus, apostoli, prva Cerkev: »Spreobrnite se in verujte evangeliju! Gre za brezpogojno vrnitev k Bogu zaveze. Prihod kraljestva zahteva spreobrnjenje. Nebeško kraljestvo pomeni, da tisti, ki je v nebesih, vlada nad svetom. Zato je adventna naloga: uskladiti svojo voljo z božjo.

Bog je použivajoči ogenj. Kdor noče goreti v njegovem žaru ljubezni, ga bo ta žar večno žgal. Ljubezen je veliko več kot morala. Morala, ki se ne dovrši in ne ukine v ognju ljubezni Sv. Duha, ne bo vzdržala pred tistim, ki na skednju ločuje zrno od plev. 

Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>