2. BOGOSLUŽNO ZNAMENJE – blagoslovljena voda, blagoslov

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 10.00 uri / Alenka Črtanec /

Ko smo danes prišli v božjo hišo smo najprej segli v kropilnik in se pokrižali z blagoslovljeno vodo. S  tem smo se spomnili našega krsta. Saj  smo pri sv. krstu ob trikratnem izlitju krstne vode po glavi, prejeli kopel prerojenja in prenove v Svetem duhu. Na veliko soboto se opravi blagoslov vode pri bogoslužju velikonočne vigilije. S tem obudimo tri starozavezne podobe, ki so povezane s  sv. krstom.

  1. Vesoljni potop in Noetova barka, po kateri se je rešilo malo ljudi.
  2. Prehod Izraelcev preko Rdečega morja in njihova osvoboditev.
  3. Prehod Izraelcev čez reko Jordan in vstop v obljubljeno deželo.

Vse tri podobe so dobile dopolnitev v Novi zavezi, ko se je Jezus dal krstiti Janezu Krstniku v reki Jordan in ko je po vstajenju apostolom izročil poslanstvo z besedami, pojdite in krščujte vse narode v imenu Očeta in Sina in Sv. Duha. Cerkev uporablja blagoslovljeno vodo pri mnogih blagoslovih.  Z njo kropimo,blagoslavljamo ljudi in predmete. Blagoslovljena voda nas vsakič spomni na moč blagoslova, ki je znamenje Božjega delovanja. Tudi danes bomo ob zaključku sv. maše prejeli blagoslov v imenu Sv. Trojice. Tako smo poslani, da  tukaj zbrani v Božjem imenu blagoslavljamo vse , ki jih srečujemo. Blagoslov pomeni, blago- dobro govoriti, v latinščini BENEDICERE. Človek potrebuje blagoslov, dobro besedo. V veri smo prepričani, da nas Bog kot vir vsega blagoslova , blagoslavlja tudi po ljudeh. Mogočna beseda, ki nam daje moč za vsakdanje življenje, da se spomnimo da nismo sami, da vse izvira iz Božje milosti, dane tudi po blagoslovu. V pismu Rimljanom je zapisano, »Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo; blagoslavljajte in ne preklinjajte jih.« To nam naroča Jezus po vsaki evharistični daritvi.

In za zaključek še Mojzesov blagoslov bratu Aronu in sinovom: Gospod naj razjasni svoj obraz nad teboj in naj ti bo milostljiv. (4Mz 6, 25)


Več sv. znamenj >>