3. OLTAR

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 10.00 uri / Alenka Črtanec /

Oltar je za kristjane  Kristusov križ. Oltar je simbol za Kristusa, Mesija- Maziljenca. Mučilni les na katerem je dal svoje življenje, kot izraz ljubezni do grešnikov, ki so ga križali. Kristjani so od vsega začetka obhajali evharistijo, saj je Jezus pri zadnji večerji naročil: »To delajte v moj spomin!«(Lk22,19)

Ali je oltar žrtvenik ali miza? Žrtvenik, ker je Oče daroval svojega Sina in miza, ker se pri njem hranimo.(M. Rupnik)Oltar je kot podoba celotne cerkve. Oltar in cerkev sta eno. Pri posvetitvi oltarja se na sredino in na štiri vogale vlije krizma in potem pomazili vsa oltarna miza. Potem se na oltarni mizi zažge kadilo, znamenje za molitve, ki se bodo od tod dvigale k Bogu. Nazadnje prižgejo sveče in jih postavijo na oltar z besedami »Kristusova luč naj sveti na tem oltarju, naj znova žari v življenju vseh, ki imajo delež pri Gospodovi mizi.« Pod oltarno mizo so pogosto položene relikvije: spomin na življenjsko žrtev svetnikov, ki izhaja iz Kristusove žrtve. V naši cerkvi vidimo veliki oltar, oltarno mizo in dva stranska oltarja. Glavni oltar se ponaša s staro sliko sv. Janeza Krstnika, najlepše delo slikarja V. Metzingerja. Franc Zajc je izdelal svetnike, ki delajo družbo Janezu Krstniku. Relikvije štirih svetnikov: sv. Benedikta, sv. Justa, sv. Konkordije in sv. Favstine, dopolnjujejo naš glavni oltar. Ali ste vedeli , da je z odlokom papeža Pija IX. postal glavni oltar v trnovski cerkvi privilegiran za vse čase? Posvečen je bil, 20.novembra 1859.

Oltarna miza je vedno kvadratne oblike, da se vse štiri strani s pravičnostjo hranijo. Štirje vogali, štirje temeljni kamni, ki so en sam kamen, ki pa je Jezus Kristus. Vsako sv. mašo se na oltarni mizi združita zemlja in nebo, temeljni in ključni kamen, sedanjost in večnost, Jezus Kristus in človek.

Naj bo tudi naša molitev kot molitev psalmista, 43,4 »Stopil bom k Božjemu oltarju, k Bogu svojega veselja in svoje radosti, hvalil te bom s citrami, o Bog, moj Bog.«


Več sv. znamenj >>