5. KRST, LUČ IN BELO OBLAČILO – mašna znamenja

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 10.00 uri / Alenka Črtanec /

Danes praznujemo nedeljo Jezusovega krsta in hkrati sklep božičnega časa.

» Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (Mt3, 13) :  je sporočilo z neba za vse večne čase, za vse nas, za vsakega posebej, saj je Jezus naš rešitelj, odrešenik, luč, kruh, vrata, pot, življenje…To je začetek mesijanskega služenja in odrešenjskega dela v človeški in božji naravi. Krst je začetek dihanja božje in človeške narave. S krstom smo prejeli sveti zakrament, s katerim smo prejeli  Božje sinovstvo in življenje vstalega Kristusa. Postali smo člani Cerkve in dediči nebes. Je zakrament uvajanja v krščanstvo. Prejeli smo LUČ, BELO OBLAČILO; luč ponazarja umrlega in vstalega Kristusa, ki se v zakramentu krsta poveže s krščencem. Belo oblačilo je znamenje, ki je povezano z lučjo in vodo. Oblekli smo Kristusa, novo življenje in prejeli zastonjski dar božje milosti.  Krstitelj nas je oblil z vodo, ki je osrednje znamenje krsta. Tako kot je voda začetek življenja in rodovitnosti, je krstna voda začetek novega življenja. Še predno smo bili obliti z vodo nas je krstitelj mazilil s krstnim oljem v znamenje pripravljenosti prejeti sv. krst. Otrok je pri zakramentu sv. krsta prvič poklican po imenu pred občestvom cerkve. Besede, ki nam odprejo vrata božje milosti: »Janez jaz te krstim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« je molitev, ki jo duhovnik izreče pri slehernem zakramentu sv. krsta.  Luč, ki zasije na velikonočni sveči, krstni sveči in v srcu krščenca naj gori vedno in povsod. Ali še veste katere tri službe smo prejeli ob sv. krstu: duhovniško (pomeni molitev , češčenje) preroško ( oznanjati, svariti) in kraljevsko ( pomeni dostojanstvo).« Zaradi vsega tega bogastva bodimo veseli svojega krsta in z veselim srcem iz krstne moči živimo svoje vsakdanje življenje, ki po nas postaja pravo bogoslužje.« ( Turnšek)


Več sv. znamenj >>