MAŠA S KLASIČNO GLASBO _ Maja Krevs in Rebeka Dobravec _ 30. 10. 2022


MAŠA S KLASIČNO GLASBO

Gabriel Fauré in koncert Mariji v čast v izvedbi Maje Krevs, sopran in Rebeke Dobravec, orgle.

Cerkev sv. Janeza Krstnika, 30. 10. 2022 ob 19.00 uri.

Župnija Lj.-Trnovo in Društvo Finžgarjeva galerija

video: Uroš Pust

Več na strani: https://zupnija.trnovo.info/dogodek/masa-s-klasicno-glasbo-4/

You may also like