Večer za Vaju 2023


Večer za Vaju 2023

Gost večera: MARKO ČOŽ, cerkovnik

Pozdravni nagovor in blagoslov: TONE KOMPARE, župnik

Voditelja: STAŠA IN SAŠO JURŠIČ

Organizacija dogodka: Staša Juršič, Marina Trost, Karmen Peršin, Špela Kert Pust s sodelavci

Župnija Lj.- Trnovo

Video: Uroš Pust

Zahvala vsem sodelujočim in podpornikom!

Lj.-Vič, Antonov dom

20. 1. 2023

You may also like