Oznanila

Novo pastoralno leto smo želeli posvetiti skrbi za lepa in misijonsko naravnana bogoslužja. Pod bogoslužje razumemo vse oblike čaščenja: evharistija, podeljevanje zakramentov in zakramentalov, križev…

Oznanila

Šesti mesec junij je vsako leto pastoralno zelo bogat. Prvi zelo velik dogodek so Binkošti, praznik Svetega Duha. To je drugi največji krščanski praznik, ki…