Hvala za dober odziv            

/ Tone Kompare /
V oktobrski številki našega Župnijskega glasila sem v prispevku »Prebuditev misijonske službe« na koncu prispevka zapisal in povabil takole: »Kdor ima misijonskega duha, kdor je pripravljen o tem razmišljati in iskati konkretne rešitve, kdor ima pogum pri tem praktično sodelovati, bo zelo dobrodošel v kakršni koli obliki pomoči«. Moram reči, da se zanimanje in pripravljenost za sodelovanje in pomoč med župljani vedno bolj krepi. Natiskali smo letak »Vaša soseska«, ki ga bomo skupaj s simboličnim darilom in voščilom za Božič in Novo leto delili po stanovanjih v novih soseskah v naši župniji. Odzivi pripravljenosti pomagati so zelo spodbudni in vedno več župljanov sprašuje, kdaj in kako lahko pomagajo.

Misijonsko delo v naši deželi je zelo občutljiva naloga. Najprej je potrebno ljudi v soseskah seznaniti, da bo obisk potekal v okviru trnovske župnije, da z osebnim obiskom želimo vsaki družini in vsakemu posamezniku sporočiti, da nam je mar zanje in  da jih zelo spoštujemo in imamo radi. Največji dar človeku je dobrohotna želja, prijazno voščilo in izraz spoštovanja. Če bomo v nameravanih soseskah obiske najavili, nas ne bo nihče razumel kot agitatorje ali Jehovine priče, pač pa kot tiste, ki vsakomur želimo dobro in zelo spoštujemo njihovo avtonomijo, zasebnost in tudi svobodo za odločitev po lastni vesti.

Misijonsko delo ima dve prednosti: tistemu, ki ga opravlja nudi možnost lepe osebne izkušnje. Takšno srečo doživi človek, če ve, da je poslan od Jezusa in da prihaja z njegovim sporočilom; obiskanemu pa daje priložnost za zrel sprejem, za zahvalo za obisk in sporočilo, da je v očeh nekoga vreden in ima priložnost za odločitev. Župnija je občestvo Jezusovih prijateljev, ki posredujejo njegovo sporočilo z namenom, da bi začutili, da je Jezus prijatelj vseh ljudi, ker je Bog Oče vseh ljudi. Ko bomo pripravili vse potrebno za to nalogo, bomo na terenu spoznali, kje smo in kdo smo. Največjo korist bo imel tisti, ki se bo Jezusu dal na voljo in bo storil tisto, kar bo v njegovi moči.

Obiskali bomo vsa nova stanovanja. Začeli bomo na Rakovi jelši in vse leto postopoma nadaljevali najprej tam, kjer so novo naseljeni. Adventni in božično-novoletni čas je izredno primeren čas za to. Podobno bo primerno v postnem in velikonočnem času. Tako bo napis na župnišču vse leto spodbujal k temu, da bomo kot trnovska župnija naredili korak bliže temu, kar bi bilo potrebno po vsem svetu: vsi smo na isti ladji in vsi imamo istega kapitana. Kandidate za delo in pomoč bomo povabili na pogovor in razložili način dela, razdelili delo na terenu in izročili simbolna darila s pisnim voščilom. Pomembno bo, da ne bomo nikogar izpustili, zato bo potrebno zapisati, kam se bo potrebno ob priliki vrniti. Število obiskov bo omejeno, da bo obiskovanje lahko potekalo umirjeno.  Lahko bosta na obiske hodila po dva, kakor je Jezus naročil, lahko pa tudi posamezno, če si bo kdo tako želel. Že doslej je pripravljenih lepo število oseb. Vse, ki vam je do tega, da bi bilo delo na terenu uspešno, vabimo, da bi v ta namen molili. Vsaka »vojska« potrebuje »pratež«. Brez njega ne more biti uspešna.        


Več prispevkov >>