Oznanila

Tretja podoba trnovske cerkve je iz let 1854–1895. Mestni magistrat je odobril načrt inž. Ivana Schoebla, ki je upošteval nasvet Petra Hacingerja, da naj bi nova cerkev dobila »bizantinsko ali neoromansko podobo, da ne bi bile vse ljub[1]ljanske cerkve enakega sloga«. Izdelal je naris nove cerkve, v kateri so »spojeni dekorativni členi romanskega, gotskega in renesančnega sloga«. Avtor akvarela »M.S.« je najverjetneje Matej Sternen.

V misijonsko pastoralno leto smo že krepko vstopili. Napis na župnišču nam vsak dan oznanja, zakaj smo na tem svetu. Poslanstvo kristjana je bilo, je in bo, vedno najprej misijonarsko. Župljane vabimo, da bi razmišljali o tem, kako bi svojo misijonsko zavest okrepili in obogatili. Prispevki v Župnijskem listu, posebej pisma misijonarjev, so nam lahko lep namig, da začutimo jedro svojega krščanskega poklica. Sestra Dorica je v lepem spremnem pismu svoje[1]ga prispevka zelo prijazno pozdravila Trnovčane in zaželela veliko uspeha pri pastoralnem delu.

Mesec november je prvenstveno posvečen spominu na umrle. Vsak od nas ima več ali manj sorodnikov in prijateljev, ki so že odšli na drugi svet. Da bi dosegli Božje kraljestvo, jim lahko pomagamo. S tem pomagamo tudi sebi. Duhovno delo usmiljenja je obojestransko: bogati darovalca in prejemnika. Naročiti mašo, moliti rožni venec, narediti dobro delo, potrpeti v težavah … in to darovati za duše v vicah, to je milost. Milost nam je bolj potrebna kot vsakdanji kruh.

Zahvalna nedelja naj bo priložnost, da se v tem letu radi in za vse vedno zahvaljujemo: drug drugemu, našim predstojnikom, delodajalcem, učiteljem, vzgojiteljem, dobrotnikom, sodelavcem … Najlepša zahvala je prijazen in lep odnos. Tega vsakdo brez stroškov in težav lahko podari s pozdravljanjem. Ljudje se danes, žal, zelo redko pozdravljajo. Če greš po ulici ali po cesti in Ti naproti pride človek, je normalno, da ga na nek način pozdraviš. S tem mu daš vedeti, da je človek, da Ti je drag, da ga spoštuješ in da mu želiš dobro (dober dan). Iti mimo človeka in ne reči ne »bu«, ne »mu«, je znamenje pomanjkanja osnovne kulture. Če pa veruješ, da v njem prebiva Jezus, je to še bolj boleče.

Seja ŽPS bo v ponedeljek, 6. novembra, ob 19.00. Zbrali se bomo najprej pri maši.

Priprava na krst bo v torek, 14. novembra, ob 19.00.

Seja ŽGS bo v petek, 24. novembra, ob 19.00.

Maša s klasično glasbo bo 26. novembra ob 19. uri. Mašne napeve za pra[1]znik Kristusa kralja ter koncert na čast Mariji bo izvedla zasedba Schola cantata sancti Ioannis Baptistae.

Otvoritev razstave mladinskega natečaja Gasilske brigade Ljubljana bo v torek, 28. novembra, ob 18 uri v Finžgarjevi galeriji.

Pogovor z odraslimi bo imel voditelj Biblične skupine gospod Rafael Arrias, v sredo, 29. novembra po večerni maši.

Izdelava adventnih venčkov bo v soboto, 2. decembra, od 10.00 do 14.00 na župnijskem vrtu.

Miklavžev obisk bo na prvo adventno nedeljo, 3. decembra, ob 10.00. Do[1]poldne bo tudi prodaja adventnih venčkov, ki jih bodo izdelali člani in prijatelji Župnijske karitas. Zbrana sredstva bodo uporabljena za podporo družinam, ki prosijo za pomoč.


Več prispevkov >>