SAKRALNA UMETNOST CERKVE sv. Janeza Krstnika – 1. , 2. in 3. del

V nedeljo, 9. januarja (1. del), 13. februarja (2.del) in 2. oktobra (3.del) po deseti maši, je mag. Olga Paulič s študenti UTŽO v Ljubljani, ŠK Spoznajmo svoje mesto in domovino, predstavila sakralno umetnost cerkve sv. Janeza Krstnika. Popeljala nas je v preteklost s posebnim poudarkom na predstavitvi del Jožeta Plečnika ob njegovi 150 letnici rojstva.
Dogodek so popestrili glasbeniki Renata Bauer, Maja Krevs, Rebeka Dobravec, mladinski pevski zbor in trnovska pesnica Nada Mihelčič s pesmijo MED PRIJATELJI NI OVIR.

MED PRIJATELJI NI OVIR
(avtorica Nada Mihelčič)

Med prijatelji ni ovir,
med prijatelji ni ograj,
prijateljstvo prinaša duši mir,
ki tlakuje pot v raj.

Ko popotnik lepote mesta išče,
korak ga vodi na Gradišče,
tu je skromni velikan arhitekture
ugledal luč sveta,
tu so njegove prve ure,
tu se z njim rodi prestolnica.

In snuje, načrtuje,
gradi cerkve in mostove,
bregove povezuje
preko reke in med ljudmi,
zida mogočne stavbe nove,
jim da ime in veličino za vse dni.

Med potepom skozi Ljubljano
četudi tebi znano,
včasih neraziskano,
uzreš vse mojstrove zamisli žive,
od narodove knjižnice do božje njive.

Čeprav v tuja mesta ga je pot vodila,
v Trnovo pripelje ga nevidna sila,
z njo prinese največji zaklad,
z njo kraju da lepoto in nepozaben pečat.

Med prijatelji ni ovir,
med prijatelji ni ograj –
tako sta arhitekt in dušni pastir
tlakovala pot v raj.

(prispevek je v pripravi)


Zgibanka – 1. del (pdf) >>

Zgibanka – 2. del (pdf) >>

Zgibanka – 3. del (pdf) >>


KRATEK ZGODOVINSKI ORIS CERKVE SV. JANEZA KRSTNIKA

V ljubljanskem škofijskem zapisniku je ohranjen zapis iz dne 12. 4. 1711, ki pravi, da je imelo Trnovo svojo kapelico (znamenje, stationem), ki je spadala k stolni cerkvi sv. Nikolaja, stala pa je pri mostu.

Arhitekt prve trnovske cerkve iz leta 1753 je bil Candido Zulliani. Posvetili so jo sv. Janezu Krstniku. Iz tega obdobja (1755) sta se ohranili dve baročni sliki Valentina Metzingerja, Janez Krstnik krščuje Jezusa in Anton Padovanski. Pred letom 1800 je postala cerkev župnija, ob cerkvi pa so zgradili župnišče. Okoliški prebivalci, Trnovčani in Krakovčani, so bili znani po čolnarstvu in gasilstvu. Z vzidavo dveh kamnitih bolokov v most, je Plečnik označil krakovsko in trnovsko stran.

Na Veliko soboto 1833 je naš veliki pesnik France Prešeren srečal v cerkvi Julijo Primic.

Zaradi  številnih popravil po požaru (1800), potresu (1845) in ker je cerkev postala premajhna, so se odločili, da jo porušijo ter zgradijo večjo. Novo cerkev so po načrtih arhitekta Ivana Schoebla in gradbenika Francesca Faleschinija zgradili med leti 1854 in 1857. Škof Anton Alojzij Wolf je dne
7. 6. 1857 blagoslovil cerkev in vsem prisotnim podelil enoletni odpustek. V glavni cerkveni oltar so umestili relikvije mučenikov: sv. Benedikta, sv. Justa, sv. Konkordije in sv. Favstina.

Veliki ljubljanski potres dne 14. 4. 1895 tudi cerkvi ni prizanesel. Prenova je potekala po načrtih arhitekta Raimunda Jeblingerja. Naredili so nova zvonika s kvadratnim tlorisom. Cerkev je dobila neoromansko historično podobo z bizantinskim pridihom. Kipa sv. Srca Marijinega in sv. Srca Jezusovega so iz ruševin umestili v dve lopi na cerkvenem vrtu. Nove poslikave cerkve sta naredila Ivan Grohar in M. Sternen (1902). Glavni lestenec s sv. Marijo je izdelalo podjetje Samassa (1901).

V letih 1921 – 1955, v času župnikovanja Frana S. Finžgarja, je arhitekt Jože Plečnik sodeloval pri urejanju cerkve in njene okolice. Kot soseda sta živela v prijateljskih odnosih in sodelovala tudi na oblikovnem področju.

Letos (2022) praznujemo Plečnikovo 150. obletnico rojstva, ki je za nas Slovence še posebej pomembna, saj je bila ‘Plečnikova Ljubljana’ s polovico njegovih del umeščena na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine (2021).

Župnik J. Pogačnik je leta 1999 organiziral temeljito prenove cerkve in njene okolice. V sodelovanju z ZVKD (F. Kokalj) so cerkev restavrirali in opremili z deli slovenskih umetnikov (J. Motoh, A. Jemec, J. Bernik, T. Kržišnik, D. Tršar, M. Rupnik, J. Suhadolc).

Sedanji župnik Tone Kompare prizadevno nadaljuje s prenovo cerkve, župnišča in župnijskega vrta.


Uredila mag. Olga Paulič in Uroš Pust
Vabljeni k ogledu prispevka: PODOBE TRNOVSKE CERKVE >>AGAPE V TRNOVEM

Urednika: mag. Olga Paulič in Uroš Pust

Predavateljica: mag. Olga Paulič

Asistent: Marko Čož

Glasbeni nastop: Renata Bauer (orgle), Mladinski pevski zbor, Maja Krevs (Luna sije kladivo bije), Rebeka Dobravec (orgle)

Pesniški recital: Nada Mihelčič 

Organizacija dogodka: Alenka Črtanec, Uroš Pust

Video: Uroš Pust

Zahvala Župniji Lj. Trnovo, DFG ter vsem sodelujočim in podpornikom!

Lj.-Trnovo, 9. 1. 2022, 13. 2. 2022 in 2. 10 2022


Slike iz dogodka

The selected category has no images.
Vstopi na stran:

Agape v Trnovem >>>

Finžgarjeve galerije >>>