14. NEDELJA MED LETOM

Prerok ne sme sklepati kompromisov. Ni njegova stvar, če ma uspeh ali ne. To se njega ne tiče. Če je prav opravil svojo dolžnost, bodo sčasoma spoznali, da je imel prav in se zavedli, da imajo ali da so imeli preroka v svoji sredi. To velja za vsakega človeka, če živi svoje poslanstvo in svojo karizmo.

Pavel je prišel do globoke izkušnje pravega preroka. Razumel je Jezusa, ki je bil »bogat«, a je za nas postal »ubog«. Svoje bogastvo je razdelil nam ubožcem in beračem. Kako globoko izkušnjo je imel, ko je lahko zapisal, da »je močan tedaj, ko je slaboten«. »Moč se krepi v slabotnosti«.

Oboje se razjasni v celoti Jezusove usode. Jezus določa usodo vsem, tudi tistim, ki hodijo za njim. Nihče ni bil tako radikalno zavrnjen kot Jezus. Od kristjana IZDAN, od Judov ZAVRŽEN, od poganov OBSOJEN na smrt.

Tudi njegovi (rojaki) ga niso sprejeli, čeprav so bili njegova lastnina. Kot človek prihaja med nas, mi ga pa zavračamo. Njegova usoda je bila v polnosti usoda prerokov. Razlikuje se po božje človeškem poslanstvu. Njegov križ je bil njegova moč. Od tu naprej se zato tudi za kristjana šteje: »kadar sem slaboten, takrat sem močan«. Njegova zmagovita moč se zato uveljavlja na nas od njegovega križa naprej.

Kakšno pohujšanje: človek s predzadnjimi razlogi odkloni, kar bi moral z zadnjimi sprejeti. Očitajo mu, da je njihov vrstnik, iz njihove vasi, sin Jožefa in Marije.,..To so njihovi predzadnji razlogi. Vaščani torej sprva strmijo, ne razumejo od kod vse to. Dopuščajo, da jih nauk in čudeži presegajo, a tega nočejo priznati in se izgovarjajo na poznanje njegove družine in na življenje z njim, ko je bil še otrok v njihovi vasi. Od kod naj bi navaden tesar imel vse to? Zadnjih razlogov, da pred njimi dela velika znamenja, uči kakor nihče do tedaj… te razloge pa preprosto preskočijo. Ne dojamejo, da je v njem božanska moč.

Torej: dokler človek goji in nosi ugovore, mu nihče ne more nakloniti ozdravljenja, ki predpostavlja predano vero. Tukaj je človekova zanka. Tu je človekov vzrok, da ne sprejme življenja. Je to tudi tvoja težava?

Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>