15. NEDELJA MED LETOM

p. dr. Igor Salmič, nedeljska pridiga v soboto, 10. 7. 2021

Am 7, 12-15, Ps 85, Ef 1, 3-14, Mr 6, 7-13

Ko je Jezus nastopil svoje poslanstvo, ki mu ga je naročil Oče, je poklical učence brez kakršne koli nadaljnje razlage. Lahko se vprašamo, zakaj ravno te. O tem ni nič rečeno. Poklicane ne odlikuje krepost, ne posebna bistrost, ne govorniški dar. Če jim bo kaj manjkalo za izvrševanje naloge, jim bo sproti dodano.

Dobili pa so pravnomočno pooblastilo oznanjati božje kraljestvo z oblastjo, izganjati nečiste duhove. To je mogoče le, če imaš Svetega duha. Ker so prejeli darove od Jezusa, jih ne smejo mešati z lastnimi pomožnimi in propagandnimi sredstvi. Zato naj ne jemljejo ne torbe z zalogo kruha, ne denarja, ne dvojne obleke. Tudi udobne namestitve naj ne iščejo.

Naloženo jim je bilo oznanjevanje, klicanje k spreobrnjenju, ni jim pa zagotovljen uspeh. Če ni uspeha, naj jih to nič ne gane, mirno naj gredo dalje in poskusijo drugod. (Kaj pa mi, ki govorimo vedno istim poslušalcem?)

Tudi kar se oznanja o Amosu, je značilno za vsakega poslanca. Tudi Amos ni bil sprejet. Celo z uradno silo je bil izgnan iz dežele. Sam pravi, da ni prerok po stroki, niti učenec preroka. Pri njem gre za podobno poklicanost kot pri poklicanosti galilejskih ribičev. Niso si izbrali tega poklica. Enostavno so bili postavljeni na pot. /«Pojdi in govori mojemu ljudstvu«./ To je para poklicanost. Človek ne sme dolgo premišljevati ali naj gre ali ne, ali sme ali ne (postati duhovnik ali vstopiti v red). Bog ga potisne. Če se poklicani ne upira, bo to opazil. Vseeno je, ali Amos zapusti deželo. Boga je treba bolj poslušati kot ljudi. Zato tudi Jezus daje priporočilo: »Pojdite od tam.« To preprosto lahko pomeni: »Nadaljujte!«Ž

To, kar sem in kar naj bom je določeno od vekomaj, od stvarjenja sveta. Bivam kot že zdaj vključen v celotni načrt, ki obstaja v Kristusovem učlovečenju in v poveličanju Očetove ljubeče milosti, v zapečatenju s Svetim Duhom. Nihče ni otok, ampak je razumljiv samo kot postavljen v nepregledno pokrajino, v kateri je vse ožarjeno od »hvale veličastva milosti«. Med Amosom in med ribiči iz Galileje si tudi Ti. Kako doživljaš svoje življenje?

Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>