17. nedelja med letom – pridiga

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,1-13)

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!«

In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovóril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje.

Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.

Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«


PRIDIGA:

/ 1 Mz 18,20-32 /
V nedeljo smo občudovali nenadejan obisk treh mož pri Abrahamu. Danes nam berilo odkriva, kakšen je bil namen tega obiska. Možje so zvestemu Abrahamu prinesli veselo novico o rojstvu potomca. Obenem so mu sporočili, naj se njegova hiša drži pravičnosti in Gospodovega pota. Od njega so se odpravili proti Sodomi, kjer je živel njegov sorodnik Lot. Abraham jih je spremljal. Bog mu ni hotel zamolčati, kaj namerava.

Pogovor med Bogom in Abrahamom je ena najlepših strani Stare zaveze. Kaže na posredniško moč pravičnega v prid krivičnemu. Preseneča nas notranje sporočilo dialoga Bog- človek.

Primer je edinstvena spodbuda za verujočega, da si upa tako daleč prodreti v Božje srce, da v njem vzvalovi sočutje. Če Bog sklene s človekom zavezo, se ne vede kakor despot, pač pa kot partner in se da vplivati in pregovoriti. Ko človek sklene zavezo z Bogom, hkrati prejme od Boga moč nad njegovim srcem.

/ Kol 2,12-14 /
Krst pomeni našo zavezo z Bogom. Pomeni našo udeležbo pri Kristusovi smrti in vstajenju. Pavlov cilj je jasen: oznaniti kristjanom njihovo osvoboditev izpod sleherne oblasti. Hvalnica slavi zmago križa.

Kaj je zadolžnica?

Ali je Mojzesova postava?

Je knjiga, v katero Bog zapisuje človekova dela.

Spisek našega dolga izraža pristanek na Božje določbe, ki se obračajo proti prekomerno zadolženim podpisnikom. Kristus je nad zlom slavil zmago. Prispodoba spominja na rimsko zmagoslavje: zmagoviti vojskovodja se vrača domov, pred njim morajo stopati ujeti sovražniki.

Pogoj za krst ni le kesanje, pač pa tudi vera v Jezusa, v poveličanega Gospoda. Krst je izvršen, kadar so izpolnjeni vsi pogoji.

Zveza z Jezusom odpravlja vse naše grehe, zadolžnice in obtožbe zoper nas. Kristusov križ je sredstvo, kjer se vse to uresničuje. Jezus je podrl ograjo do nedostopnega miru. Omogočil je otrokom, da prosijo Očeta tega, kar potrebujejo.

/ Lk 11, 1-13 /
Bog zahteva vztrajnost. Trkati je treba, da Bog odpre bitjem, ki jih je ustvaril. On ne spi. Vedno je pripravljen obdariti s Svetim Duhom tiste, ki ga prosijo. Dragocenih darov ne vsiljuje. Podarja svojo gorečo ljubezen. Morejo jo prejeti samo resnično lačni. Škorpijonov in kače ne daje. Usliši pa prošnje, ki ustrezajo njegovi volji. Mi včasih v tem minljivem svetu tega ne opazimo. »Verujte, da ste že prejeli, kar ste prosili.« Zanesemo se, da nas sliši, kadar ga prosimo po njegovi volji.
Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>