19. EVHARISTIČNA MOLITEV – mašna znamenja

/ Predstavitev svetih znamenj pred sv. mašo ob 9.55 uri / Andrej Trost /

Ko prinesejo ministranti darove na oltar se začne slovesna evharistična molitev, ki predstavlja središče svete maše. Ob njej Cerkev doseže občestvo s Jezusom resnično navzočim v posvečenem kruhu in vinu.

Evharistična molitev, ki jo je med povzdigovanjem duhovnik nekoč molil tiho, vsebuje posvetilne besede, ki jih je Jezus izgovarjal pri zadnji večerji. Duhovnik jih izreka počasi, naglas in razločno. V molitvi prosi Boga, naj pošlje svojega Svetega Duha, da bi spremenil kruh in vino v Kristusovo telo in kri. Jezus sam je rekel: “To je moje telo, to je moja kri”. To je skrivnost vere, kot rečemo po posvetitvi. Odgovor je odpev, ki izraža navdušenje in hvaležnost za zveličanje Kristusa. Sveti Avguštin poudarja, da Bog deluje danes enako, kot je deloval v preteklosti.

V evharistični molitvi prosimo Boga naj zbere vse svoje otroke v popolnosti ljubezni, v edinosti s papežem in škofom, ki sta omenjena poimensko, kar je znamenje, da obhajamo evharistijo v občestvu z vesoljno in krajevno Cerkvijo. Molitev se kot daritev daruje Bogu za vse člane Cerkve, žive in mrtve, ki upajo in čakajo, da bodo z Devico Marijo deležni večne dediščine v nebesih. Če imamo sorodnike ali prijatelje, ki so v stiski ali pa so že odšli s tega sveta, lahko v tistem trenutku omenimo njihovo ime.

Evharistične molitve so različne, vsem pa je skupen spomin živih in rajnih ter klicanje Svetega Duha, kar duhovnik nakaže z iztegnjenimi rokami nad darovi in z izgovarjanjem posvetilnih besed. Zaključni del molitve je malo povzdigovanje. Takrat duhovnik dvigne darove na oltarju in izreče: “Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu”. Verniki odgovorimo: “Amen”. Če smo ob evharistični molitvi zbrani ter jo pozorno spremljamo, so naši odgovori resnična zahvala za skrivnostni dar odrešenja.


Več sv. znamenj >>