2. ADVENTNA NEDELJA – sv. Miklavž – berilo, evangelij, pridiga, otroško petje, obisk Miklavža_audio

Maševal Tone Kompare

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 18,33-37)Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,1-6)

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«


PRIDIGA: 

Postavljam vprašanje, na katerega bi prosil od bralcev odgovor. Zanima me, če to, kdo bere, kar meni govori Bog in zapišem vsak teden kot »pridigo« na spletni strani naše župnije? Rad bi dobil kakšen odmev, da bom vedel, če s tem sporočilom nadaljujem v prihodnje. Druga adventna nedelja je posebna priložnost, da se vprašam o tem, ker je to delo smiselno le tedaj, če komu res koristi. K temu me spodbuja navdih Janeza Krstnika.

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija….To je najbolj natančen zgodovinski podatek v evangelijih, ki nam pomaga postaviti Jezusovo javno delovanje v pravi časovni okvir. Petnajsto leto vladanja je bilo leto 28-29 po rimskem načinu štetja. Jezus je bil krščen proti koncu leta 27. Poncij Pilat je bil upravitelj med leti 26 in 36. Kajfa je službo opravljal med leti 18 in 36. Hana so leta 15 odstavili, a je imel še vedno velik vpliv. Vsi ti podatki so časovni okvir za glavni stavek: »je Bog govoril Janezu, Zaharijevemu sinu v puščavi.«

Kaj je Bog po Janezu govoril množici poslušalcev ob reki Jordan? Janez je rojake klical k spreobrnjenju. Bistvo adventnega časa je priprava na ta korak. Spreobrnjenec izpričuje, da želi odslej živeti kot nekdo drug, očiščen ter da hoče svojo krivo pot izravnati. Jezus je ravna pot, po kateri prihaja Bog k nam. Da bi Jeruzalem opazil Božji obisk, naj vstane in se ozre proti vzhodu. Kristjan je vedno na poti. Ne sme predčasno sesti k počitku. Naj ostane na poti spreobrnjenja.

V čem pa je spreobrnjenje? O tem govori Pavel v berilu. Filipljanom govori kot oče otrokom. Piše iz zapora. Verige so mu milost. Pravi, da jih ima rad. Pavel ljubi vse v njihovem občestvu. Pravi, naj tudi oni napredujejo v ljubezni. Bistvo spreobrnjenja je živeti v ljubezni. Ljubezen pa je v tem, da vedno napreduje in ni nikoli na cilju. Ljubezen ni samo čustvo, ki mine. Ljubezen je življenjska drža, ki se kaže v konkretnih vsakdanjih dogodkih. Vernike spodbuja, naj tako živijo, kakor da je vsak dan zadnji dan njihovega življenja, da je vsak dan Kristusov dan.


Tone Kompare, župnik         

Več prispevkov >>