3. ADVENTNA NEDELJA – Gaudete – berilo, evangelij, pridiga, mladinsko petje_audio

Maševal Tone Kompare

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,10-18)

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij.


PRIDIGA: 

Janezove obtožujoče besede so v prestrašeni množici zbudile vprašanja: Kaj naj storimo? Težke in obtožujoče besede so premaknile zakrknjena srca. Zato prestrašeno sprašujejo: Kaj naj storimo? Ali se tudi midva danes sprašujeva, kaj naj storiva? Kaj Gospod pričakuje od nas? Katere najine poti so krive? Tudi po Binkoštih so poslušalci spraševali Petra in brate: Bratje, kaj naj storimo?

Janez na tri vprašanja daje tri odgovore.

Množici naroča, naj izpolnjujejo krščanska dela usmiljenja. Jezus je rekel: »Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali…«

Cestninarjem svetuje: »Ne terjajte več kot vam je določeno.«

Vojakom – plačancem Heroda Antipa in osebnim stražarjem cestninarjev pravi: »Nikogar ne izsiljujte in ne varajte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«

Tudi Janezovi učenci so ga spraševali: »Ali ni morda naš učitelj Mesija?« Janez ima za odgovor dve misli. Prva se nanaša na krst: »On mora rasti, jaz pa se manjšati.« Druga se nanaša na vesoljno sodbo: »Pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu sezul obuvalo. sezul.« In še: »Jaz vas krščujem z vodo, On s Svetim Duhom in ognjem.« Tu je mišljeno celotno odrešenjsko delo. Ogenj očiščuje in prečisti. Janez misli na eshatološko čiščenje, ko pravi: »Velnico ima v roki in očistil bo svoje gumno. Žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

Žetev je podoba vesoljne sodbe. Pleve so tisti, ki ne sprejemajo spreobrnjenja, spremembe življenja in mišljenja. Napoveduje Kristusa, ki bo izvrševal sodno oblast nad vsemi sodobniki. S tem postavlja Kristusa na višjo raven, ki se pripisuje le Bogu. Kristus začenja sodbo že s svojim prihodom. Obsodil je judovstvo zaradi drže in pristopa do njegove osebe.

Janez je tiste, ki so se mu približevali le iz radovednosti, imenoval gadja zalega. Radikalna zapoved ljubezni je bila že povsem pripravljena in je mogla biti razumljiva vsaki nepokvarjeni vesti. Gre za delitev dobrin s soljudmi, ki nimajo obleke in hrane. Gre za pravičnost pri cestninarjih in drugih terjatvah. Gre za obvladovanje moči, kar je posebej težko za vojaški stan. Kar zahteva Janez, se da opravičiti na temelju prerokov, zato ga ni treba zamenjati z Mesijem. Ta prinaša čisto drugo sredstvo za očiščenje.: Svetega Duha., ki nam bo naše grehe prikazal takšne, kakršni so v božjih očeh in nam jih more s svojim ognjem izžgati. Postavil nas bo pred dokončno izbiro med da in ne, med pšenico in plevel. Janez že prestopa mejo kot ženinov prijatelj, čigar krst je ženin sprejel in ga napolnil s svojo vsebino.

Kdor se odloči za Kristusovo pot, ga napolni razpoloženje veselja. To je uspevalo Filipljanom. Vrhunec njihovega veselja je bilo prepričanje: Gospod je blizu.

Tudi prerok Sofonija govori o veselju, zaradi skorajšnjega propada Asirije (sovražnika), zaradi bližine templja in tistega, ki v njem prebiva, zaradi občestva, ki se zaveda, da je Gospod v njegovi sredi. Pismo je pozdravni spev zarji nove zaveze: »Raduj se in vriskaj iz vsega svojega srca« ali »Veseli se, milosti polna, Gospod je s Teboj.« In kje smo mi z veseljem, če bo Božič že drugo soboto, če je že pred vrati?


Tone Kompare, župnik         

Več prispevkov >>