3. velikonočna nedelja – berilo, evangelij, pridiga

Pridiga Tone Kompare, župnik

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-19)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev.

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih.

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalóstil, ker mu je tretjić rekel: ›Ali me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«


PRIDIGA:
Pisatelj današnje drame je scenarij napisal kmalu po Petrovi smrti. Takrat je že vedel, da se bo Petrovo življenje končalo s trpljenjem in strašno smrtjo.

Drama ima dve dejanji: Jezus in sedmeri učenci in Jezus in Peter. Kraj dogodka je Galileja – Tiberijsko morje. Drama ima podobnost s tisto ob začetku Jezusovega javnega nastopa, ko je tudi nepričakovani obilni ulov rib presenetil ali celo razorožil izkušene ribiče. Tedaj jih je pritegnil in spodbudil, da so se začeli zanimati zanj. Zdaj jih opogumi in prepriča, da je navzoč med njimi in da v njegovem imenu uporabljajo drugačne mreže za pomembnejši lov.

Apostolsko poslanstvo ima pomen le, če je povezano s poslanstvom učlovečenega Božjega Sina. Zato je po vstajenju rekel apostolom: »Kakor je mene poslal Oče, tako tudi jaz vas pošiljam.« Ljubezen do Jezusa je pogoj za tako nalogo in ljubezen bo tudi glavno gibalo izpolnjevanja te naloge. Zato v drugem delu drame Petra trikrat vpraša, če ga ima rad. Šele na podlagi te obljube dobi Peter poslanstvo in vabilo: »Hodi za menoj!« Hoja za njim je tudi napoved njegove mučeniške smrti.

Drugi del drame je za nas izredno pomenljiv. Naše zagotovilo, da imamo Jezusa radi pomeni tudi spremembo v našem življenju. Doslej smo živeli po svojih načrtih in spoznanjih. Poslej pa bo naše življenje izpolnjevanje Gospodovih navdihov in naročil. Celo več: začenja se življenje z Vstalim Jezusom, ki bo trajalo do konca našega življenja. To pomeni, da je kristjanovo življenje Hoja za Kristusom, kot je svojo knjigo naslovil Tomaž Kempčan. 


Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>