JEZUSOV KRST – berilo, evangelij, pridiga, otroško petje_audio

Maševal Tone Kompare

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22)

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

PRIDIGA:
V starokrščanskih bazilikah je bil baptisterij (krstilnica) pravi arhitekturni biser. V tem prostoru so se dogajale čudovite reči. Simbol je sam po sebi nakazoval, da se je pred povišanjem potrebno ponižati. To je Jezus nazorno pokazal ob svojem krstu.

Odlomek evangelija praznika Jezusovega krsta je sestavljen iz dveh delov.

V prvem delu Janez razloži pomen in način svojega krsta in napoveduje, kakšen bo Kristusov krst. V drugem delu poroča o Jezusovem krstu samem. Ob tem dogodku sprejme skrivnostno razodetje, ki ima na začetku njegovega oznanjevanja isto vlogo, kot jih je za preroke imel njihov poklic v Božjo službo. Krst z vodo je le priložnost za razodetje, ki mu sledi.

Jezus je pokazal trojno ponižanje: bil je eden izmed množice, neopazen med ljudmi, eden izmed njih; krst je sprejel za odpuščanje grehov kot navaden grešnik, čeprav ni imel greha; molil je kot molimo ljudje, ki smo pomoči potrebni. Ponižnost, pokora in molitev vedno pripravljata pot Sv. Duhu.

Temu velikemu ponižanju je sledilo trojno poveličanje: nebesa so se odprla – Judje so pričakovali, da se bo to zgodilo, ob mesijanskem času; Duh je prišel nanj, ki je znamenje za Boga, Bog prihaja na zemljo; Očetov glas se je zaslišal, kar pomeni Jezusovo mesijansko ustoličenje. Nebeški Oče je Jezusa potrdil za Mesija.

Zakaj je Jezus prejel krst, ko ni imel nobenega greha? Ignacij Antiohijski in Tomaž Akvinski sta bila mnenja, da zato, ker je hotel posvetiti vodo in ji podeliti božansko moč. V resnici pa ima podvrženost učlovečenega Boga obredu, ki velja samo za grešnike, globlji pomen: takoj na začetku sprejme ponižanje nase, če je ponižanje še tako krivično, da bi nam dal zgled, kako bo neštetokrat vzel nase jarem postave, čeprav je zanj brez pomena. Že na začetku je želel pokazati solidarnost z grešniki. Pokazal je, zakaj je prišel in kakšno poslanstvo je prišel opravit. Po tem dogodku se je začel svet spreminjati. Tudi pravoverni Jud Peter je spregledal.
Tone Kompare, župnik

Več prispevkov >>

Povezani članki

Vaši komentarji

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja