Leto lepega bogoslužja


/ Marko Čož /
Na prav poseben način k lepoti bogoslužja pripomoreta urejenost cerkve in okrasitev bogoslužnega prostora. Lep, urejen prostor pomaga k zbranosti, cvetje vsako slovesnost naredi bolj slovesno, zato je vloga čistilcev in krasilcev v cerkvi pomembna ter dragocena.

Za krašenje se lahko odloči vsak od birme naprej s smislom za oblikovanje cvetja in lepih idej. Svoj čas in delo lahko darujejo tudi upokojenci, saj s tem bogatijo občestvo. Čistilec, krasilec svoje sposobnosti, spretnosti in znanje daruje za ustvarjanje lepega. S svojo vero, upanjem in ljubeznijo opravlja zahtevno delo, ki je velikokrat „skrito“, opravljeno, ko noben ne vidi, povezano s skrbmi in odpovedmi, trdno voljo in vztrajnostjo. Zahteva poznavanje cerkvenega leta in liturgičnih pravil.

Da je naša cerkev čista in bogoslužni prostor okrašen, vsak petek zvečer (razen ob posebnih praznikih, ko krasitev poteka večer pred praznikom) skrbi skupina petih stalnih čistilcev, krasilcev. Ob večjih slovesnostih kot so prvo sveto obhajilo ali birma, se čiščenju pridružijo tudi starši prvoobhajancev ali birmancev ter otroci. Krašenje cerkve ob porokah poteka v sodelovanju z mladoporočencema.

Po večerni sv. maši se zberemo v zakristiji in se z molitvijo priporočimo Bogu. Nato v stranski zakristiji – shrambi pripomočkov, vzamemo, kar potrebujemo (krpe, omela, metle, čistila, sesalec ipd.), in se z dobro voljo lotimo dela. Delo najprej obsega čiščenje: klopi, tal, občasno čiščenje luči, zamenjavo žarnic ipd. Zatem sledi krasitev: izdelava cvetličnih aranžmajev in krasitev glede na liturgični čas, praznik. V adventnem času adventni venec, postavljanje jaslic, v postnem času stalna okrasitev s simboli Kristusovega trpljenja, za Marijine praznike menjamo tudi oltarno sliko: Majniška Marija v mesecu maju, za ostale Marijine praznike slika Brezmadežne.

Cvetje in zelenje dobivamo iz trnovskih vrtov – nekoč lepote župnije, ki jih je iz leta v leto manj, zato je potrebno cvetje večkrat, posebno v jesenskem in zimskem času, dokupiti.

Generalno čiščenje cerkve se izvede v postnem času, kjer se poleg rednega čiščenja, z vlažnimi krpami najprej očistijo, nato pa z lanenim oljem premažejo vsi leseni deli notranje opreme cerkve (oltarji, kipi, klopi). V Velikem tednu postopoma pripravimo ječo, božji grob in vse za vstajenjsko procesijo. Za praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Krvi pripravimo nebo, postavimo dva oltarja zunaj cerkve in vse okrasimo. Po dogovoru z župnikom okrasimo monštranco. Slovesno, z venci, je cerkev okrašena tudi za praznik farnega zavetnika Janeza Krstnika.

Voljo do dela, ki je velikokrat zahtevno in se podaljša v nočne ure, nam vliva zavest, da s tem služimo Bogu in ljudem. Ves vložen trud je poplačan, ko je  cerkev lepa za bogoslužje. Hvaležni smo vsem, ki nam kdaj prisko[1]čite na pomoč in posebej hvaležni, da zvesto prinašate cvetje z vaših vrtov, za kar se še vnaprej toplo priporočamo.


Več prispevkov >>