Novi Župnijski pastoralni svet


/ Bernarda Cetinski /
(Nadaljevanje besedila iz meseca oktobra)

V naši župniji je bilo septembra 2020 na volitvah v ŽPS predlaganih 69 župljanov, od teh je po 1 glas dobilo 35 oseb,  34 oseb pa od 2 do 7 glasov. Od tistih z večjim številom glasov se jih je, s predhodno privolitvijo v članstvo, uvrstilo 9 izvoljenih. Poleg je še 7 članov imenoval župnik. 7 članov je določenih po službi. Skupaj torej 23 župljanov sestavlja župnijski pastoralni svet: od tega 12 moških in 11 žensk.  V prvem letu delovanja je zaradi znanih razmer ŽPS deloval nekoliko drugače, okrnjeno. V večini smo imeli seje na daljavo (preko zoom-a), v katerih smo razmišljali o določenem življenjskem vprašanju, svojih izkušnjah in pogledih povezanih z le-tem. Dogodkov se je odvijalo manj kot običajno. V tem pastoralnem letu pa imamo kot običajno seje mesečno, v 3 mesecih seja odpade, po koledarju bo 7 sej, če je potrebno, se razpiše tudi izredna seja.

Naloga vsakokratnega novega ŽPS je, da na svoji 1.seji postavi tajništvo in trajne ali tudi začasne komisije, ki bodo delovale v župniji. Tako smo v letošnjem septembru na seji sprejeli predloge župnika in določili člane v 3 trajne komisije ŽPS, komisija za OZNANJEVANJE (7 članov), komisija za BOGOSLUŽJE (8 članov) in komisija za DOBRODELNOST ali DIAKONIJO (7 članov). Če je v župniji potreba, se določi tudi komisija za OBČESTVO, sicer ni obvezno. Določili smo tudi tajništvo ŽPS, ki ga sestavljajo župnik, tajnik (en član ŽPS) ter vodje posameznih komisij. Dejavnost vsake od komisij je po Statutu precej pestra in široka.

Komisija za Oznanjevanje:  – skrbi za duhovno in strokovno rast, – član ŽPS se vsako leto sam ali z drugimi člani ŽPS udeleži duhovne obnove ali duhovnih vaj, – odkriva in spodbuja ‚katehetske‘ karizme in službe v župniji in dekaniji, zato spremlja oblikovanje posameznikov in skupin, ki so v službi oznanjevanja, – išče nove možnosti oblikovanja odraslih v župniji, – skrbi za povezavo z misijoni po svetu, doma pa utrjuje misijonsko zavest, – organizira in pripravlja dogodke v župniji, ki imajo vsebinsko noto oznanjevanja (npr.župnijski misijon, posebna družabna srečanja za skupine župljanov, Kresovanje, ipd).

Komisija za Bogoslužje: – pomaga oblikovati javno mnenje, ki bo naklonjeno krščanskemu praznovanju Gospodovega dne po družinah in v župniji, – odkriva in spodbuja karizme in določa službe, ki so v župniji opora za urejeno, lepo in doživeto bogoslužje, – skrbi za uvajanje posameznikov in družin v občestveno bogoslužno in zasebno-meditativno molitev, – pripravlja dogodke, ki so v osnovi  bogoslužni  (posebne sv.maše, slovesnosti ob večjih praznikih, obletnice krstov, miklavževanje, itd).

Komisija za dobrodelnost/diakonijo pa: – spodbuja oblikovanje javnega mnenja v duhu socialnega nauka Cerkve, pri tem pa posveča posebno skrb obrobnim, ubogim in socialno šibkim, – organizira in pripravlja dogodke, ki imajo namen dobrodelnosti (izdelava in prodaja advent.venčkov, dogodki v okviru tedna Karitas, miklavževanje, večer za osamljene 24.12., dan služenja prizadetim, bolnim, ubogim),  – skrbi za načrtno usposabljanje posameznikov in skupin za delo v Župnijski Karitas (ŽK), za delovanje same Karitas in za preverjanje njenega dela ter drugih podobnih skupin, – v duhu misijonarskega poslanstva v župniji obravnava probleme svojega okolja, – skrbi za urejen, stalen in delaven pogovor s civilnimi organi in javnimi ustanovami na svojem območju.

Opomba: besedilo se nadaljuje v mesecu decembru.


Več prispevkov >>

                

Povezani članki

Vaši komentarji

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja