Novi Župnijski pastoralni svet


Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je po Statutu župnijskega pastoralnega sveta v slovenskih škofijah župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Po Statutu število vseh članov, razen v izjemnih primerih, naj ne bo manjše od 7 in naj ne presega 25 članov. ŽPS sestavljajo: a) člani po službi, b) voditelji ali delegati posameznih skupin, c) izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov (število določi župnik glede na število prebivalcev), č) če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet, ter d) imenovani od župnika  (da se s tem spopolni sestavo sveta, glede na spol, starost, poklice).   

ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti. Glavne naloge ŽPS so :

preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;

načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru; teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;

spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;

prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev; dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

ŽPS je lahko župniku desna roka pri vsem pastoralnem delu: v idejah, načrtovanju, nasvetih in realizaciji. To so sodelavci, verniki, ki poglabljajo svojo vero in širijo svojo krščansko izkušnjo ter so pripravljeni za delo pri oblikovanju župnijskega občestva in vsega poslanstva, ki ga mora opravljati župnija. Posebej je to pomembno v času, ko duhovnikov primanjkuje in je vedno več župnij samo z župnikom, nekateri upravljajo celo več župnij hkrati. Dnevna  sveta maša in redni zakramenti so pravzaprav velikanska dobrina, ki je marsikje v svetu redkost. Duhovniki vedno bolj potrebujejo neposredno pomoč laikov. Brez te sta razvoj in življenje v prihodnosti v župnijah obsojeno na neuspeh. Ne gre samo za pomoč, kot je čiščenje, branje beril, temveč prevzemanje vedno večjih odgovornosti. Laiki smo po sklepu koncila poklicani, da organiziramo, vodimo in izpeljemo marsikaj v dobro župnije. Vse to v sodelovanju z duhovnikom, ki še vedno ostaja pravna in moralna avtoriteta župnijskih skupnosti. Bistvo ŽPS je pastoralne narave, zato ne sme sprejemati nalog gospodarskega svéta, skrbeti za vidno, temveč za resnično živo Kristusovo Cerkev.

P.S. Besedilo se nadaljuje v mesecu novembru

Bernarda Cetinski

Več prispevkov >>

                

Related Articles

Responses

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja