Oznanila


Novo pastoralno leto smo želeli posvetiti skrbi za lepa in misijonsko naravnana bogoslužja. Pod bogoslužje razumemo vse oblike čaščenja: evharistija, podeljevanje zakramentov in zakramentalov, križev pot, rožni venec, procesije, šmarnice, blagoslovi hiš, blagoslovi avtomobilov, litanije in mnogo drugih oblik bogoslužij.

Pri vseh takih dogodkih je potrebno vse storiti, da ne padejo v rutino in navado, pač pa da vsak primer posebej napolnimo z zavestjo Božje bližine in da on deluje po naših človeških znamenjih. Tega se bomo učili v bogoslužnem letu 2022/23.    

Novo veroučno leto se je pravzaprav začelo že julija, ko smo družinam otrok, ki obiskujejo Veroučno šolo, poslali veroučne programske knjižice. Vsebine so pomoč za vpis v Veroučno šolo za leto 2022/23. Vpis je potekal 1. in 2. septembra 2022.

Obhajanje bolnikov smo opravili na prvi petek, 2. septembra dopoldne, ko je bil ob 10. uri na Žalah tudi pogreb.

Duhovno pripravo na pastoralno leto smo imeli v Radovni pri Mojstrani v soboto, 3. septembra. Načrtovali smo poudarke za leto 2022/23.

Katehetska nedelja je bila 4. septembra. K maši ob 10. uri so otroci prišli s torbami na ramenih. Blagoslovili smo jih in otroke izročili Bogu v varstvo.

Katehumenat je na programu vsak ponedeljek od 5. septembra 2022 do 24. aprila 2023. Vmes – 8. aprila bo podelitev zakramentov kandidatom.

Mladinska srečanja so se začela v ponedeljek 6. septembra ob 19. uri z mašo v cerkvi in nato v animatorski sobi v Domu Janeza Krstnika. Mladim polagamo na srce odprtost in sproščeno udeležbo.

Praznik Marijinega rojstva – 8. septembra – bomo praznovali z mašama ob 8.00 in ob 19.00

Finžgarjeva galerija vabi 8. septembra ob 18.00 uri na otvoritev razstave Koronskih šopkov in fotografij odsevov Plečnikove Ljubljanice avtorja Franca Zavodnika.

V nedeljo, 11. septembra ob 10. uri bo glasbena maša pod paviljonom Agape. Mašo Pesem tisočerih zvonov bo obogatil tudi obred svetega krsta.

Priprava na krst bo v torek, 13. septembra ob 19.00. Začnemo z mašo v cerkvi.

Biblična skupina začenja svoje redno delo v sredo, 14. septembra z večerno mašo.

Finžgarjeva galerija pripravlja pogovorni večer z znamenitimi trnovčani v četrtek, 15. septembra ob 20. uri.

Svet veroučne šole se bo prvič v tekočem letu sestal v sredo, 21. septembra z začetkom ob 19. uri.

Finžgarjeva galerija pripravlja Multivizijo o Jožetu Plečniku – Lado Jakša – v četrtek, 22. septembra ob 20. uri.

Maša s klasično glasbo bo v nedeljo 25. 9. 2022 ob 19. uri. Katja Ceglar na flavti in Livija Žagar na violini bosta izvedli dela Georga Philippa Telemanna.

Pogovor z odraslimi bo v ponedeljek, 26. septembra ob 19. uri – maša v cerkvi in pogovor v veroučni učilnici.

Gospodarski svet se bo sestal v petek, 30. septembra. Zbrali se bomo na praznovanju evharistije ob 19. uri in nato nadaljevali delo v sejni sobi župnišča.

Rožnovensko pobožnost – 1. oktobra –  bomo vključili v praznovanje večernih maš. Začeli bomo ob 18.30. Vabljeni ne le k bogoslužju, pač pa tudi k aktivnemu vodenju molitve pred mašo. 
Več mesečnih oznanil >>