Oznanila

Enajsti mesec v letu imenujemo listopad. Zelo lepa slovenska beseda opozarja, da mora vse pasti v zemljo. Zemlja je mati, ki vse sprejema in vse rojeva. Jesensko listje je kakor spomladansko seme. Eno in drugo ima ob svojem času svoj pomen. V novembru se spominjamo, kako tudi ljudje padamo v zemljo, da bomo lahko »na pomlad« nove zemlje in novega neba zaživeli v polnosti. Ne več le za kratek čas, pač pa za večno. To je naša vera in naše upanje. Brez tega bi bili upravičeno lahko ubogi in nesrečni. Kakor vsak mesec ima tudi november močno in bogato sporočilo za tistega, ki zna razmišljati. Naše misli v tem mesecu na poseben način in pogosto potujejo tja, kjer so že mnogi naši dragi in kamor potujemo tudi mi. Prosimo zanje in prosimo jih, naj prosijo za nas.

Zahvalna nedelja je priložnost, da izrečemo eno od čarobnih besed Bogu, človeku in stvarstvu. Zahvala je najlepša prošnja. Kdor se zna zahvaljevati, mu ničesar ne manjka. Ima vsega dovolj, saj je za vsako najmanjšo stvar hvaležen. Zapeli smo Hvala večnemu Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar. Izrekli smo zahvalo za družino, za otroke, za sodelavce, za župnijo, za naš narod, za našo prelepo naravo in domovino, ki naj bi postala naklonjena in odprta za vse prebivalce pod Triglavom. Držo hvaležnosti naj bi ohranili vse leto. Zato vsako nedeljo pridemo v cerkev na zahvalni dogodek in na prejem nove moči za izkazovanje hvaležnosti. 

Obletnice porok. Zahvalna nedelja in maša ob 10. uri bo 6. novembra 2022 izraz naše zahvale zakoncem, ki ste imeli pogum, da ste se drug drugemu podarili za vse življenje. Projekt skupnega življenja v zakonu ni lahka naloga. Nihče ni popoln. Zakonca naj bi si pomagala, da bi bila v odnosu uspešna, sprejeta in ljubljena. Mnogi ne morejo ustvariti družine in imeti otrok. Čeprav čas, v katerem živimo, ni najbolj naklonjen družini in zakoncem, moramo kljub temu najti svojo pot in svoj način izkazovanja ljubezni in spoštovanja tistemu, ki Vam ga je Bog podaril za pot skozi življenje in za večno srečo potem, ko ta kratki čas mine. Vabljeni na praznovanje vsi poročeni.

Seja ŽPS. Župnijski svet to leto pospešeno razmišlja in išče poti, kako bi okrepili in poživili vsa bogoslužja. Če so naša bogoslužja kvalitetna in poglobljena, bomo misijonsko vse bolj uspešni, ker življenje brez bogoslužja postane bedno in brez pravega okusa.

Svet veroučne šole bomo izpeljali v sredo, 9. novembra. Začeli bomo z mašo ob 19. uri. Darovali jo bomo za pokojne katehete in katehistinje. Delo bomo nadaljevali v veroučni učilnici. Vsebina pogovora bo komentar k ponudbi v Župnijskem listu na strani 2-3.

Finžgarjeva galerija bo 10. novembra ob 20. uri pripravila razstavo del Ines Molnar Fugina.

Priprava na krst bo v torek, 15. novembra, ob 19. uri. Vabljene družine z otroki, ki še niso posvečeni.

Praznovanje godu svete Cecilije bo v torek, 22. novembra, po večerni maši. Pevcem se zahvaljujemo za vloženi trud in za darovanje časa. Na večerjo vabljeni pevci in zborovodje z organisti vseh treh zborov.

Gospodarski svet bo imel sejo v petek, 25. novembra ob 19. uri. Z mašo se bomo zahvalili za vse projekte leta 2022, posebej za vloženi trud za dobro cerkveno ozvočenje.

Pletenje in prodaja adventnih venčkov bo v soboto, 26. novembra od 10. do 14. ure. Hvala vsem, ki ste sprejeli animacijo tega dragocenega župnijskega projekta. Poskrbite, da se bodo v to uvedli tudi otroci in mladina.

Pogovor z odraslimi za november bo v ponedeljek, 28. novembra. Začeli bomo ob 19. uri pri maši in nadaljevali v župnijskih prostorih.
Več mesečnih oznanil >>