Oznanila

September. Nov mesec, novo pastoralno leto. Beseda september je latinske – ga izvora. Pomeni sedem. September je bil v rimskem koledarju sedmi mesec. September je nosilec nečesa svetega. V bibličnem jeziku je sedem sveto število (sedem zakramentov). V človekovem organizmu se vsakih sedem let zamenjajo vse celice. Vsakih sedem let je človek novo bitje. September nas torej spominja na nekaj novega, spominja nas na novo dobo našega življenja. Z njim začenjamo čas po dopustih in po počitnicah. Slovensko temu mesecu rečemo kimavec. Po – udarek je na drugem zlogu. Čemu ta mesec prikimava? Izraža dobrodošlico? Se strinja, da življenje zopet vzamemo v roke? Nam potrjuje, da je življenje sveto? Nas vabi k svetosti? Septembrska vsebina pastoralnega življenja je vsako leto velik izziv. Kako bomo vstopili in zastavili v novo dobo? Spomnimo se na zadnji prispevek Župnijskega lista z naslovom Kako naprej. Spomnimo se na pogled v krsto in koga smo videli v ogledalu. Nas je dogodek nagovoril? Poglejmo, kaj želimo pripraviti v župniji za ta sveti mesec?

Duhovna obnova za župnijske sodelavce, ki je rezervirana za prvo soboto v mesecu septembru (4. ix.), vsako leto marsikoga prehiti. To srečanje vseh župljanov, ki želite kaj pripomoči k življenju župnije v tekočem letu, je odprtega značaja in vabilo za vse sodelavce. Leto 2021/22 smo namenili poslanstvu mo – ških v Cerkvi. Duhovno srečanje je neke vrste duhovna intonacija v vsebinske poudarke leta. Za vzor si bomo vzeli življenje, delo in zgled sv. Jožefa. Na to vsebino nas bo spominjala vsaka številka Župnijskega lista, ki bo na naslovnici predstavil vsak mesec eno od župnijskih cerkva v Sloveniji, ki so posvečene temu svetniku. Tudi prva kolona vsake številke bo nudila razmišljanje o enem od vidikov službe moškega v župniji.

Katehetska nedelja (5. ix.) bo poživila življenje in delo otrok in mladine v župniji. Vsako leto opravimo blagoslov šolskih torb. Tudi letos jih prinesite. Ni treba, da so polne. Želimo, da bi nedeljske maše ob 10. uri oblikovali otroci in otroški pevski zbor ter mladi in mladinski pevski zbor. Poživili bomo tudi delavnice.

Mladinskim večerom bomo posvetili kar največjo skrb. Ob zaključku le – tošnjega Oratorija so se naši mladi izredno dobro odrezali. Pokazali so velike sposobnosti in izrazili tudi potrebo, da bi osebnostno in krščansko napredo – vali v človeški in duhovni zrelosti. Vsak torek bomo pripravili ustvarjalne in duhovno bogate večere, ki jih bomo skupaj načrtovali in oblikovali. Mladi, pogum in zvestoba danim besedam. Večeri pod paviljonom imajo že velik ugled. Druga nedelja v mesecu (12. ix.) ob 20. uri je naš skupni projekt, ki ga bo v tem mesecu pripravila Manca Izmajlova.

Prvo sveto obhajilo bo za župnijo in življenje družin naših četrtošolcev dogodek prve vrste. Spomladanske razmere so nam narekovale prestavitev tega dogodka na jesen in tako bomo zadnjo nedeljo v septembru (26. ix.) ob 10. uri praznovali ta dogodek. Dan pred praznikom (25. ix.) ob 10. uri bo sveta spoved. Župnijsko romanje bomo preložili za dober mesec, nov datum je 03. 10. 2021. Pripravili bomo zloženko o podrobnejših podatkih romanja.

Slika na naslovnici: Cerkev sv. Jožefa, Domžale; foto Mateja Kregar Gliha


Več mesečnih oznanil >>