Župnikova zahvala

»Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Vekomaj traja Njegova dobrota.« Tako je čutil psalmist. Tudi jaz tako čutim se zahvaljujem Gospodu, ki mi je dal milost, da sem smel in mogel opravljati duhovniško službo v župniji Janeza Krstnika v Trnovem tudi v letu 2020, ki je bilo zelo bogato in dragoceno v seznamu novih in dragocenih spoznanj.

Veliko let mi je že Bog naklonil, pa nobeno še ni bilo tako pastoralno dinamično in dragoceno kakor to, ki se je izteklo. Opazoval sem, kje je doma globoko in otroško zaupanje Bogu. Videl sem, katere ljudi Bog uporablja, da je po njihovem zaupanju Vanj navzoč skozi čase in rodove. Majhni in za svet neopazni, a izredno pomembni ljudje za Božje kraljestvo, so ostali zvesti in se niso dali zbegati. Gospod, hvala Ti zanje. Po svoji Previdnosti jim daj primerna plačila.

Leto se izteka. Navdaja me želja po zahvali. Vsem, ki ste čutili z menoj in na svoj način pokazali svojo bližino, dobrohotno skrb in pripadnost, se iz srca zahvaljujem. Hvala Vam, ker ste me podpirali pri bogoslužju. Hvala Vam, ki ste prihajali v župnijsko pisarno na pogovore. Hvala Vam, ki ste prinesli kakšne priboljške in se odpovedovali sebi, da ste razveseljevali mene in mi dajali potrditev, da veste, kaj pomeni človeku podpora in bližina. Hvala Vam, ker ste za župnijo poskrbeli po svojih močeh in da ste svojo vero izrazili tudi v materialnih darovih. Hvala Vam za vsak evro, ki ste ga namenili potrebam delovanja župnije. Hvala Vam, ker ste veliko molili za naše občestvo. Hvala Vam, ker ste zastavili samega sebe ali svoje dobro ime in dobrohotne besede za skupno dobro. Hvala Vam tudi, ker ste doma opravljali več in pogosteje družinska bogoslužja in Vaša vera ni plahnela. Hvala Vam, ker ste otrokom pokazali, kje je bistvo naše vere in kako vernik ni odvisen od zunanjih okoliščin pač pa od svojega notranjega življenja.

Naj Vas vse objame blagoslov Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Tone Kompare, župnik