Župnijsko žegnanje 2022

Župnijsko žegnanje 2022

Franc Ks Iggel, župnik od 1788-1790

video: Uroš Pust

You may also like